Jaha då var fem av sex jerkar klara för en veckast test och finjustering. Givetvis så har jag döpt jerkarna. Från ovan: SeliJerk-SilverPerch, SeliJerk-GuldPerch, SeliJerk-Blody Mary, SeliJerk- Papegoja och SeliJerk-GreenDream. Det kommer att bli en spännande vecka.