Från 08,00 till 14,00 körde vi dvs jag Niclas, Tobbe, Lasse och Mikael ett pass i strömmen. Röjde och färdigställde fyra lekplatser för grusning. Vid 15,00 tiden landade jag på västra sidan för att testa om någon öring hittat till stranden. Vädret var soligt men mulnade till en smula vid 16-tiden. Under en timmes tid hade jag tre rejäla dragningar med lite tyngd i men lyckades inte kroka dessa. Om det var Id eller öring det vet jag inte. Fiskade till 19,30 men inget mer denna kväll.