Idag är jag verkligen på hugget så håll till godo med Mondjö Nr2.