Med risken att bli tjatig så bara måste jag binda några vinterdräpare till.