Tog ett fiskepass med mor. Tyvärr så blåste det upp såpass att vi bestämde att lägga ett kort metpass i Degerhamn. Vi såg en rejäl virvel men det var alles. Fotade lite och sedan åkte vi hem.
Här kommer lite kort om Degerhamn.

Miljön i Degerhamn utgör sannolikt en av landets intressantaste stenindustrimiljöer med

kambrosilurisk stenråvara. Tyngdpunkten i det övergripande kulturhistoriska värdet ligger i att miljön

på ett mångsidigt och illustrativt sätt visar hur en regions specifika naturresurser under flera hundra år

utnyttjats för industriell tillverkning av en mängd historiskt intressanta produkter. Miljön representerar

en av landets tydligaste historiska industriregioner. Degerhamnsmiljöns samlade kulturhistoriska värde

beror till stor del också av att den inbegriper två industrimiljöer av mycket högt kulturhistoriskt värde:

landets mest kompletta alunbruksmiljö och landets äldsta cementfabrik. Degerhamns miljö är av såväl

lokalt, regionalt som nationellt intresse för kulturmiljövården.
Källa: Projekt Degerhamn